Birbirine Geçmeli Oluklu Mukavva

Birbirine Geçmeli Oluklu Mukavva

Biri diğerinden geçme payı kadar küçük olan iki adet tek kapak kutunun birleşmesinden oluşur.  Genellikle iç ve dış kutu farklı oluklu mukavvadan üretilir. Yan duvarlarda patlamaları önlemek amacıyla çift kat mukavva kullanılarak üretim yapılmaktadır.

Esa Karton

Özellikle manav ambalajı olarak kullanılan bu tiplerde, kutunun çökme değeri, iklim koşulları, istifte bekleme, sevkiyat gibi dış etkenlere bağlı olarak azaldığından, iç kutular çift dalga, hattabazı yüzlerde çeşitli yardımcı malzemeler kullanılarak neme dayanıklı olarak üretilirler. Dış kutular ise liner'da genellikle beyaz veya mermerli kağıtlar kullanılarak çarpıcı baskılarla üretilirler. Özellikle geniş yüzeylere yapılan baskıların neden olduğu yüzey ezilme değeri kaybı, bu kutu türünde azalmaktadır.